Co to je filantropie

Než si vysvětlíme, co je to vlastně firemní filantropie, zaměříme se na význam samotného slova. Ten vychází z řeckého fil(os) (milující) a anthropos (člověk). Ve volném překladu by se dalo použít slovo „lidumilnost“. Filantropii pak nejlépe vystihuje následující definice:

Filantropie je souhrn dobrovolných činností firmy, které vedou k vědomé podpoře třetích osob (jednotlivců, skupin, organizací) za účelem dosažení vyšší kvality života jednotlivce a společnosti.

Každá firma generující zisk by se měla zamyslet, zda nemůže nezištně pomoci svému okolí. V rámci filantropie je dobré určit, jaké typy projektů budete jako firma dlouhodobě podporovat a za jakých podmínek. Nepleťte si filantropii se sponzoringem, není to totéž. U sponzoringu očekáváte „něco za to“. Naopak filantropie je nezištná dobročinnost u projektů, s jejichž smyslem jako firma souzníte. Můžete se zaměřit na zvířata, děti, sportovní akce, chráněné dílny. Možností je mnoho. Zkuste ale vybrat takové, které odráží to, kdo jako firma jste a jaké hodnoty uznáváte.

Proč byste měli o filantropických aktivitách uvažovat?

Ve 21. století již firmy nejsou vnímané pouze jako subjekty, které májí produkovat výrobky nebo poskytovat služby výhradně za účelem zisku. Jejich zákazníci, ale také investoři, dnes očekávají daleko více, nestačí jim pouhá profitabilita podniku.

Filantropické aktivity se pak mohou stát důležitým pojítkem mezi firmou a místem, ve kterém váš podnik působí. Tyto aktivity pak pomáhají budovat vaši pověst, zmíněnou větší přízeň investorů či zákazníků, ale také větší spokojenost či věrnost zaměstnanců. Důležité však je, aby vaši zaměstnanci s aktivitami souzněli. Je proto vhodné při výběru těchto činností vycházet například z firemních hodnot nebo se na jejich rozhodnutí nechat podílet samotné zaměstnance.

Jak na filantropii?

Podporovat veřejně prospěšnou činnost
můžete například takto:

Nepeněžní:

 • Školení, vzdělávání
 • Firemní dobrovolnictví (například vytvoření webových stránek)
 • Poskytnutí zázemí pro fungování neziskové organizace (propůjčení prostor, hrazení nájemného, zapůjčení techniky, reklamní plochy …)

Peněžní dárcovství:

 • Přímá podpora – jednorázový / pravidelný finanční prostředky
 • Sbírka mezi zaměstnanci
 • Firemní nadace
 • Charitativní aukce a výstavy
Proaktivní a reaktivní

Uplatňovat přitom můžete dva základních přístupů, a to reaktivní a proaktivní. Samozřejmě se nevylučuje kombinace obou přístupů.

Pokud se vaše firma chová reaktivně, jste v pasivní úloze a v podstatě pouze čekáte na příchozí žádosti a dotazy organizací a jednotlivců. Ty pak podle svého uvážení a možností podpoříte či nikoliv. Většinou se jedná o ad hoc finanční podporu nějakého jednorázového projektu.


U proaktivního přístupu se naopak očekává, že máte vypracovanou dárcovskou strategii, v jejímž rámci dobročinné činnosti podporujete. Definujte si jednu či více předem stanovených konkrétních oblastí, které budete podporovat přednostně či výhradně. Je velmi vhodné mít v rámci strategie stanovená pravidla, na jejichž základě udělujete své příspěvky či další dary. Pro své filantropické aktivity můžete také uzavřít dlouhodobé partnerství s organizací neziskového sektoru. Nebo můžete dokonce založit vlastní nadaci či nadační fond.

Příklady

Filantropii se v nějaké formě dnes věnuje většina středních a velkých firem. Zde je zbytečné uvádět spoustu příkladů, protože je důležité, abyste si našli projekty, které vám dávají smysl a souzní s vašimi hodnotami. Jediným příkladem, který zde proto uvedeme, jsou filantropické aktivity eBRÁNY.

„Pokud firma vydělává, měla by pomáhat. A eBRÁŇÁCI mají srdce na pravém místě. Dobročinnost k nám patří od našich úplných začátků a k podpoře si vybíráme takové projekty, které nás opravdu chytnou za srdce.“

Martin Semerád, eBRÁNA s.r.o.

VÝKONNÝ ŘEDITEL A MAJITEL

Kdy můžu říct, že mám toto téma splněné?

 1. Prvním bodem je samotné uvědomění si dlouhodobého a zodpovědného přístupu k podnikání.
 2. Na prvním místě, proč se pouštíte do filantropie je motivace pomoci, nikoliv dobrá reklama či získání dobré pověsti.
 3. Víte, že dárcovství není sponzorství.
 4. Uskutečňujete nějakou formu firemní filantropie nepeněžního či peněžního dárcovství.
 5. Nejlépe pak, pokud jsou aktivity promyšlené, mají určitou osnovu či delší charakter.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti