Jak určit hodnoty firmy

Každý zaměstnanec má svou představu o tom, kdo je a kým chce být. Tyto představy se pak prolínají navenek v činech, projevech a slovech. A stejně tak jako jednotlivec má i organizace svoji tvář, utvářenou nejen vnější prezentací neboli Corporate identity. Ta v sobě zahrnuje převládající kulturu firmy a chování pracovníků. Těmto základním přesvědčením a myšlenkám, které utváří chování lidí v organizaci a podílí se na rozhodování, říkáme hodnoty firmy.

Hodnoty jsou souborem zásad, kterými se mají řídit všichni členové organizace, a to za všech okolností. Nic takového ale nejde přikázat. Naopak je důležité v lidech vzbudit touhu, aby přijali tyto hodnoty za své. A byli s nimi v naprostém souladu. Tyto zásady pak vypovídají o tom, co je pro firmu důležité a na co se zaměřuje v chování jednotlivých lidí i organizace. Dále tvoří mantinely a pomáhají při rozhodování v komplikovanějších situacích. Podnikové hodnoty dávají každému zaměstnanci vnitřní kompas, který jim ukazuje směr, jak jednat samostatně a odpovědně.

Zveřejněním svých hodnot se podnik odlišuje od ostatních. A také se tím zavazuje k dodržování vyhlášených zásad vůči svým zaměstnancům, zákazníkům, obchodním partnerům i široké veřejnosti.

Sdílení trvalých hodnot formuje identitu společnosti. Firemní identita je vše, co firma “vyzařuje” navenek prostřednictvím svých činností, výrobků, vystupováním zaměstnanců, zkrátka všemi vizuálními i slovními projevy. A na jeho základě se formuje obraz, který si o firmě vytváří její zákazníci i zaměstnanci. Celková image je pro její existenci důležitá. Ovlivňuje nejenom zákazníky, ale i potenciální zaměstnance.

Kdy můžeme tvrdit, že máme firemní hodnoty, které fungují?

Proto, abyste úspěšně vytvořili a implementovali firemní hodnoty, musíte splnit pět nutných základních podmínek

 1. Podpora vedení
 2. Propojení firemní filosofie
 3. Promýšlejte dopředu
 4. Sledujte dodržování hodnot
 5. Zohledňujte hodnoty

1 Podpora vedení

Potřebujete podporu vedení – majitele a středního managementu.

2 Propojení firemní filosofie

Musíte propojit firemní filosofii s každodenním životem podniku: firemní postupy, organizační struktura, hodnotící systémy by měly odpovídat stejným principům.

3 Promýšlejte dopředu

Dopředu si promyslete, jak bude vypadat výsledný dokument, a jak jej zveřejníte. Zamyslete se nad tím, jaké máte možnosti vnitrofiremní komunikace. Dáte přednost informačnímu systému nebo nástěnce?

4 Sledujte dodržování hodnot a principů

Sledujte dodržování hodnot a principů a ověřujte, zda jsou opravdu uplatňovány a nejsou pouze sepsané na papíře. Nejlepší způsob, jak sdílené hodnoty předávat je jít příkladem. A to hlavně na úrovni vedení.

Formování firemních hodnot

Vytváření, prosazování a udržování principů firemních hodnot a identity vyžaduje neustálou pozornost a péči. Budování dobrého jména a image je dlouhodobou záležitostí a je výsledkem strategických rozhodnutí. Vytvořená identita by pak měla být odrazem vnitřního ztotožnění zaměstnanců se základními znaky celkové podnikatelské filosofie.

Firemní hodnoty také vychází z osobnostních rysů a charakteristik majitele. Ty tak ovlivňují celkovou kulturu firmy, potažmo hodnoty firmy u malých a středních podniků.

„Definování a žití firemních hodnot zajistí firmě osobitý podnikatelský styl, který může být zároveň její konkurenční výhodou.“

Monika Joska,
Vedoucí provozu a HR

Pomohou nám základní otázky

 • Jaké jsou hodnoty majitele firmy?
 • Jsou to ty, které chceme prosazovat do budoucna?
 • Jsou takové, že se k nim chceme za všech okolností hrdě hlásit? Jsme ochotni se jimi řídit ve všech oblastech podnikového života?
 • Budeme se těchto hodnot držet, i když to bude v určité situaci či časovém období třeba nevýhodou?
 • Co je na podniku jedinečné?
 • Co motivuje každého zaměstnance, aby ráno vstal a šel pracovat právě pro tuto společnost?
 • Co je tím základním kamenem, který zůstává pevně na svém místě, i když se všechno kolem mění? Vedení, zaměstnanci, výrobky, trhy, zákazníci?

Úroveň hodnot má vliv na morální vnitropodnikové klima i míru etičnosti chování podniku na trhu. Audit firemních hodnot vám může poskytnout přehled o stávajícím klima uvnitř podniku a může se stát výchozím impulsem k případnému zlepšení.

Formování firemních hodnot pomůže v jasnější formulaci podnikové filosofie. Každý se ve svém životě řídí určitými hodnotami a potřebuje vidět smysl toho, čemu se věnuje. Čím více se lidé dokážou ztotožnit s hodnotami a cíli podniku, pro který pracují, tím lepší budou jejich výsledky a jejich přínos k celkovému úspěchu firmy.

Příklady firemních hodnot eBRÁNY

1 Týmová práce

Nikdy se nepřestáváme ptát a učíme se navzájem jeden od druhého. Pracujeme v diverzifikovaných týmech a hledáme win - win řešení. Naše týmová práce je založená na pokoře a vzájemném respektu.

2Proaktivita, akčnost

Jsme odvážní, a zároveň svědomití a spolehliví. Snažíme se dávat věcem přidanou hodnotu a měnit zažité způsoby, když objevíme lepší cestu.

3 Touha po skvělém řešení pro klienta

Každý z nás ví, co je cílem jeho práce, a jak může klientům přinášet maximální užitek. Spokojenost klientů si měříme, což nám pomáhá udržet si jejich pozornost, spokojenost a loajalitu.
 

4 Otevřenost, neformálnost

Komunikujeme na rovinu, upřímně a otevřeně. Když se nám něco nepovede, umíme přiznat chybu, poučit se z ní a jet dál. Na nic si mezi sebou nehrajeme a jsme k sobě pořád slušní.

5 Stabilita, vytrvalost

V případě neúspěchu se nevzdáváme. K lepším a stabilním výsledkům nás žene vytrvalost, houževnatost a smysl pro fair play. Proto fandíme sportu a rádi ho podporujeme uvnitř i vně eBRÁNY.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti