Jak využívat udržitelné rozvoje

„Rozvoj, který není na úkor přírody ani společnosti.“

Udržitelný rozvoj je v dnešní společnosti skloňovaný ve všech pádech a ani marketing by neměl zůstat hluchý k této asi největší výzvě dnešní doby. Můžete se setkat také s pojmy zelený marketing, enviromentální či ekologický marketing. Názvy jsou různé, ale podstata zůstává stejná. Jedná se o takový rozvoj, který naplňuje potřeby současné generace, aniž by ohrozil schopnost budoucích generací tyto potřeby dále naplňovat.

Udržitelný rozvoj není probírán pouze na úrovni států, ale i na úrovni firem, které jsou obyvatelům blíže. Zprávy o důležitosti sociálních, enviromentálních a ekonomických problémů se v tomto prostředí šíří napřímo. Před několika lety zákazníci od firem očekávali, že budou přispívat na charitu, dnes oceňují hlavně udržitelnost. Nejvíce těchto zákazníků pochází z řad mileniálů, kteří se při výběru produktu rozhodují také dle přístupu dané firmy k životnímu prostředí a společnosti.

Rozdíl mezi CSR a udržitelným rozvojem

Mohlo by se zdát, že pojmy „společenská odpovědnost“ a „udržitelný rozvoj“ představují jedno a to samé. Není tomu tak. CSR je pouhou součástí celkového konceptu udržitelného rozvoje.

Proč se udržitelnému rozvoji věnovat?

Firmy, které se snaží zmenšovat svůj negativní dopad na životní prostředí, jsou v očích svých zaměstnanců, ale i veřejnosti vnímány více pozitivně. Zvlášť pokud k tomu navíc pracují i na zvyšování pozitivního dopadu na společnost a uvědomují si prospěšnost návratnosti svých zisků zpět společnosti. Je ale potřeba si uvědomit, že se nejedná o obětování části firemního zisku na úkor životního prostředí. Aplikace cílů udržitelného rozvoje přináší firmě celou řadu ekonomických výhod. Pokud například zateplíte svou budovu, snížíte spotřebu energie a uspoříte na nákladech. Win-win.

Představme si situaci, v rámci které si zákazník vybírá mezi třemi cenově přibližně stejnými produkty od tří různých firem. Váhá, rozhoduje se a najednou si vybaví, že jedna z firem mnohonásobně převyšuje zbylé dvě v odpovědnosti vůči budoucím generacím.
Je to malý detail, který může ale dlouhodobě sehrát velkou roli. Udržitelný rozvoj se netýká pouze zákazníků, ale i zaměstnanců. Řekněte sami, nevstávalo by se vám do práce lépe, pokud byste věděli, že vašemu zaměstnavateli záleží na životnímu prostředí a budoucí generaci?

Udržitelný rozvoj na samolepku

Co jsou nutné podmínky 

Pokud máte stanovené projekty a procesy pro udržitelný rozvoj a aktivně je implementujete a vyhodnocujete, můžete si nalepit samolepku.

Jak začít?

Jak si stanovit strategii udržitelného rozvoje ve firmě a její implementaci? Začněte od samotného jádra. Všechny činnosti firmy, které chcete v rámci udržitelného rozvoje dělat, musí vycházet ze strategie a srdce celé firmy.

Jak postupovat?

  1. Revize udržitelnosti

Spočívá ve shromáždění informací o firmě a následném vyhodnocení udržitelnosti vůči normám, standardům, certifikačním požadavkům a konkurenci.

  1. Vytvoření pracovní skupiny

Agendu musí mít ve firmě někdo na starosti. Jmenujte osoby, které se budou projektu věnovat. Pokud budete spolupracovat s externí firmou, určete jednoho interního zaměstnance, který bude zodpovědný za komunikaci s konzultanty.

  1. Definování témat

Redukce odpadu, pomoc zemím třetího světa, snižování emisí… Výčet zlomku činností, na které se může vaše firma zaměřit.

  1. Vytvoření strategie udržitelnosti

Po stanovení témat přichází na řadu vytvoření strategie. Zahrňte do ní informace o tom, jak propojíte udržitelnost se svým business plánem. Hlavní část by měla obsahovat podrobný rozbor několikaleté vize. Nezapomeňte ani na výčet dlouhodobých cílů, které definují, o kolik a v rámci jakého časového úseku se firma zlepší oproti současnému stavu. Příkladem dlouhodobého cíle může být např. energetická soběstačnost do roku 2030.

  1. Zavedení udržitelných procesů a projektů

Dalším krokem je implementace strategie pomocí nastavení procesů a realizace projektů. Konkrétní aktivity se budou odvíjet od typu firmy. Všechny se ale projeví na její firemní kultuře. Některé firmy se tak zaměří např. na snižování emisí, jiné na vyváženost mužů a žen mezi zaměstnanci. A právě zaměstnanci by měli být do celého projektu zapojeni hned od začátku.

  1. Vyhodnocení udržitelnost

Při stanovení cílů je potřeba si určit také metriky, pomocí kterých budete měřit úspěšnost naplňování cílů.  Díky pravidelným revizím dokážete zhodnotit, jak se vám daří a zda jste si nevytyčili příliš ambiciózní cíle. Výsledná zpráva o udržitelnosti se může stát také marketingovým nástrojem. Umístěte ji svůj web a dejte tak světu vědět, jakým způsobem přispíváte celé společnosti.

  1. Komunikace

Byla by škoda neprezentovat své aktivity a výsledky veřejnosti. Jako důkaz vašim zákazníkům a investorům, že myslíte na budoucnost, ale i jako inspiraci pro konkurenci. Nezapomeňte vše sdílet i se svými zaměstnanci, kteří tak ve své práci objeví ještě hlubší smysl.


Inspirujte se od ostatních

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti