Employer brand
značka zaměstnavatele

Employer Brandje souhrnem všech asociací, které si člověk na trhu práce vybaví o konkrétním zaměstnavateli. Stejně jako máme dobré a špatné pocity z různých lidí, máme dobré i špatné pocity z různých firem. Cítíme, že někomu můžeme věřit a někomu ne. Employer brand je tedy značkou zaměstnavatele.

Silná značka přiláká a následně udrží zaměstnance a zapojí je do dění firmy. Je centrálním prvkem personálního marketingu a odlišuje společnost od konkurence na trhu práce. Značka zaměstnavatele zachycuje základní filozofii každé firmy, zahrnuje v sobě vizi i poslání organizace, odpovídá na otázku, proč firma existuje, jaké jsou hodnoty, kterým věří a podle kterých se orientuje, jaká v ní panuje firemní kultura, co očekává od zaměstnanců a co jim za to nabízí. V čem se odlišuje oproti konkurenci a proč by se uchazeči měli rozhodnout právě pro práci v té konkrétní firmě.

„Ambasadory značky nejsou jen logo společnosti, její historie, produkty či služby, ale jsou jimi zejména zaměstnanci společnosti, kteří vystupují navenek a mají tak velký vliv na utváření jména a pověsti společnosti.“

Proč je důležité pracovat se svou značkou?

Spousta firem v tomto směru ale uvažuje krátkozrace a nedostatek pracovníků se snaží řešit aktivními náborovými kampaněmi, spokojenost lidí řeší navyšováním mezd nebo nestrukturovaným poskytováním všemožných benefitů. Přitom podle průzkumu společnosti Randstad je klíčovým faktorem ke spokojenosti v práci sladění osobních hodnot s podnikovou kulturou.

 • 75 % lidí si vyhledává reputaci o firmě předtím, než žádají o zaměstnání.
 • 69 % kandidátů by neakceptovalo práci ve firmě se špatnou reputací, i kdyby nemělo práci.
 • 83 % zaměstnanců by opustilo aktuální firmu v případě, že by získali nabídku od firmy s lepší reputací.
 • 83 % společností říká, že značka zaměstnavatele hraje významnou roli v jejich schopnosti získávat talenty na trhu práce. 

Zdroj: https://www.talentlyft.com/en/resources/what-is-employer-brand

Mají-li organizace silnou značku zaměstnavatele, zaměstnanci pro ně rádi pracují, doporučují je dalším lidem a jsou loajálnější. Tím se organizace stávají efektivnějšími a konkurenceschopnějšími.

Jak vybudovat značku zaměstnavatele?

Procesu vytváření a budování zaměstnavatelské značky říkáme employer branding. Neexistuje návod či „best practices“, jak značku zaměstnavatele budovat. Klíčové je si uvědomit, jak chcete být vnímáni a postupovat v souladu se svou firemní strategií.

Budou-li jednotlivé úrovně v rovnováze, budou lidé se stejným pohledem na svět vábeni jako můry k žárovce. Proto, aby vám zpracování značky zaměstnavatele přineslo užitek, je potřeba strategii identity organizace budovat dlouhodobě. Začněte uvnitř – vtažením zaměstnanců do hry. Udělejte z formování své značky celofiremní téma. Pak můžete pokračovat navenek (skrze sociální sítě, webové stránky, osobní brandy vašich zaměstnanců, eventy, HR akce atp.).

Kde vám vybudovaný employer brand může ještě pomoct?

Udržení lidí a zvyšování jejich sounáležitosti s firmou:

 • zvýšení spokojenosti zaměstnanců s firmou
 • angažovanější a motivovanější zaměstnanci
 • menší dobrovolná fluktuace zaměstnanců

V rozvoji firmy:

 • růst konkurenceschopnosti společnosti

V náboru:

 • snížení finančních a časových nároků na nábor nových zaměstnanců
 • přitahování relevantních uchazečů
 • přesněji cílené a nákladově efektivnější náborové kampaně
 • snížení fluktuace do jednoho roku po nástupu
 • zvýšení počtu uchazečů na doporučení, NPS

Kdy zvládáte employer brand na nalepení samolepky?

Máte nalepené samolepky, které se značkou zaměstnavatele úzce souvisí a svým obsahem ji současně naplňují:

1 Poslání a vize

Poslání nebo mise je vyjádření smyslu a účelu existence organizace. Je to základ, který by měla mít každá firma definovaný a prezentovat ho na viditelných místech jak ve firmě, tak v online prezentaci firmy. Každý člen týmu pak musí vědět, jak svou činností přispívá k plnění tohoto poslání. Spokojenost lidí je vždy úzce propojena s tím, že lidé vidí ve své práci smysl. A k tomu, aby ho viděli, je potřeba jim dát vizi. Bez smyslu v práci není žádná práce dlouhodobě udržitelná.

2 CSR

Čím vším můžete formovat svou značku zaměstnavatele, aniž byste nespoléhali pouze na pověst, kterou máte na trhu práce? V tom vám pomůže také definování společenské odpovědnosti neboli CSR. Proto je lepší si obraz o sobě definovat, mít ho ukotvený a pracovat s ním aktivně – čím více se o své značce budete bavit (interně i externě), tím máte větší šanci ji transformovat do vytoužené podoby.

3 Hodnoty firmy

Základním přesvědčením a myšlenkám, které utváří chování lidí v organizaci a podílí se na rozhodování, říkáme hodnoty. Hodnoty a principy, kterými se organizace řídí, se projevují v systémech a procesech v rámci organizace a v její kultuře. Firemní hodnoty významně vychází z osobnostních rysů a charakteristik majitele. Ty tak ovlivňují celkovou kulturu firmy, potažmo hodnoty firmy u malých a středních podniků. 

Hodnoty ve firmě budou takové, jaké lídři stanoví svým chováním. Jděte svým zaměstnancům příkladem a odměňujte to, čeho si ceníte. 

Definování a žití firemních hodnot zajistí firmě osobitý podnikatelský styl, který může být zároveň konkurenční výhodou. Úroveň hodnot má vliv na morální vnitropodnikové klima i míru etičnosti chování podniku na trhu. Sdílení trvalých hodnot ve firmě formuje identitu společnosti. 

4 Employer value proposition (EVP)

Pro nábor zaměstnanců je dobré si uvědomit, které prvky jsou pouze hygienickými faktory (v dnešní době např. 5 týdnů dovolené) a které jsou skutečnými motivátory, které zaměstnanec nenajde u každého zaměstnavatele a které danou společnost odlišují od konkurence. Pokud zjistíte, proč zaměstnanci do společnosti přišli, podle čeho se při výběru zaměstnání rozhodovali a proč ve společnosti stále pracují, pomůže vám to v celé náborové strategii a formování vaší značky. 

EVP jsou hodnoty v zaměstnání, které firma vytváří a kvůli kterým zaměstnanci právě v této firmě pracují. Firma by z nich měla vycházet při přípravě jakékoliv interní aktivity nebo náborové kampaně. EVP je srdcem značky zaměstnavatele. Je klíčem k vytvoření a implementaci efektivní strategie budování značky zaměstnavatele, která přitahuje a udržuje správné lidi a která rezonuje mezi současnými a budoucími zaměstnanci.

5 Ideální zaměstnanec

Ne všichni zaměstnanci se hodí do vaší firemní kultury. Správná volba zaměstnance je důležitá pro obě strany. Hledat ty, kteří dobře zapadnou, je výrazně snazší, když je jasné, koho hledat. Navíc lidé odpovídající personě budou firmou přitahováni sami.  

Persona zaměstnance je stejný koncept jako persona zákazníka. Jedná se o příklad ideálního zaměstnance. Definování takového zaměstnance výrazně pomůže při hledání vhodné message pro náborové kampaně, usnadní výběr marketingových kanálů a pomůže formovat kulturu i benefity pro lidi směrem, který zaměstnanci ocení. Sestavení persony zaměstnance potřebuje hodně přemýšlení, ale vyplatí se vám. Při stanovení persony je důležité vědět, jak do života person zapadá pracovat v dané firmě. Jakou osobností a v jaké životní situaci by zaměstnanci měli být, aby byli v práci šťastní a firma prosperovala?

Na co si dát pozor?

Rizika nesprávného zacházení se značkou

 1. Mnoho zaměstnavatelů se domnívá, že trpí-li aktuálně nedostatkem zaměstnanců, zvýšení povědomí o společnosti a zviditelnění se přinese okamžitý výsledek a přiláká kýžený počet nových zaměstnanců. V této snaze zahájí společnost náborovou kampaň, která není vždy konzistentní s kulturou společnosti, což může znamenat, že budete vnímáni jako netransparentní zaměstnavatel, jehož sliby se míjí s realitou.
 2. Druhou chybou může být, když se společnost za každou cenu snaží uspokojit potřeby svých cílových skupin, a proto jim nabízí vše, co potenciální zaměstnanci požadují bez ohledu na konzistenci vlastní firemní strategie, vize a kultury.
 3. K nejčastějšímu nežádoucímu účinku, se kterým se setkáváme, patří ztráta autenticity značky. To pak může vyvolat fluktuaci nově příchozích zaměstnanců a celkově přispět ke zhoršení klimatu se společnosti.

Svoji značku zaměstnavatele
můžete ukázat přes kariérní stránky

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti